شرکت دیبا الکترونیک صبا

شرکت دیبا الکترونیک صبا یکی از بزرگترین مراکز پیشرو در امر عرضه سیستم های اتوماسیون فروشگاهی
می باشد. این شرکت به منظور تامین نیازهای داخل، صندوق مکانیزه فروشگاهی، ترازوی دیجیتال، پرینتر و
لیبل پرینتر، بارکدخوان، سیستمهای اتوماسیون فروشگاهی و رستورانی خود را با بهترین کیفیت و تحت برندهای صندوق های فروشگاهی پوزبانک (POSBANK)، ترازو های لیبل پرینتر دیبال(DIBAL) ، اسکنرهای هانیول (HONEYWELL) و پرینتر فروشگاهی پوزبانک (POSBANK) به بازار عرضه می نماید .